GENEVERS EIGEN IMPORT
FRUIT 20% EAU DE VIE VODKA
     BITTERS ESPRIT
LIKEUREN   GIN     
GENEVERS

Wanneer gemout graan wordt vergist, ontstaat een
beslag van ongeveer 10% alcohol. Dit wordt de eerste keer
gedistilleerd tot een ruwbrand van 30 à 35%.
De tweede distillatie, waarbij de voorloop wordt
weggegooid en de naloop in de ketel blijft, levert
een moutwijn van ongeveer 60%, waarin alle
smaak- en geurnuances van de gebruikte granen
nog aanwezig zijn.

Het percentage zelf gestookte moutwijn (Rogge
en Gerst) van de Oorlam Jonge Genever,
Z.O.Scheepsgenever en de korenwijn is 50%.
De andere 50% is aangekochte graanalcohol.
Aan de Jonge Genever wordt nog toegevoegd
een zelf gestookte esprit van jeneverbes,
st.Janskruid en nog een kruid.
De genevers van 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar
en 10 jaar zijn 100% moutwijn.


De Gerst-, Rogge-, Spelt- en Tarwegenevers
worden gedistilleerd van een beslag van
100% mout van een van de graansoorten.
De lagering gebeurt in vaten van Amerikaans
eiken, die van diverse distilleerderijen zijn
gekocht en van Tanoaria Gonçalves in
Palaçoula, Portugal (limousin eiken).

De lagering geschiedt op 55%.
Na een, drie of vijf jaar wordt de moutwijn
uit het vat gepompt en op drinksterkte gebracht.
Alle genevers van één graan zijn 100% moutwijn.

Distilleerderij 't Nieuwe Diep beschikt ook nog
over een aantal vaten moutwijn, waarvan de
oudste 18 jaar, afkomstig van voormalige
distilleerderij Janssens in de
Pijlsteeg (Amsterdam-Centrum).

Alle mout is afkomstig uit biologische landbouw.
Mout van mouterij Steinbach te Zirndorf,
Dingemans in Stabroek, Weyermann in Bamberg
en Malterie du Château te Beloeil.
GERSTEGENEVER

ROGGEGENEVER

SPELTGENEVER

TARWEGENEVER

GERSTEGENEVER
3 JAAR

ROGGEGENEVER
1 JAAR

SPELTGENEVER
5 JAAR

TARWEGENEVER
3 JAAR

KORENWIJN

OORLAM JONG

OORLAM
Z.O.
SCHEEPSGENEVER

OORLAM 5 JAAR
OORLAM 10 JAAR